Update

We hebben 7 augustus met Erika van der Heijden van Stichting Welzijn Teylingen een TROA evaluatie gedaan voor Teylinger Soos. Daarbij werden achtereenvolgens, de Toekomst verwachting, De Realiseerbaarheid, Opties en Acties doorgenomen. Erika zal de resultaten bespreken met haar directeur en toestemming vragen voor de Acties op de gebieden samenwerking en ondersteuning door SWT. We verwachten op korte termijn een reactie.