Organisatie

Organisatieschema 2018
Het organisatieschema 2018 toont de organisatie voor Teylingen Soos zoals deze nu (september 2018) is.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de Soos en wordt ondersteund door de ledenadministratie, de financiële administratie en de coördinatie van het team vrijwilligers.

Soos taken zijn, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, ondergebracht bij commissies:
– Uitvoering activiteiten Teylinger Soos Bridge
– Bar
– Website
– Werving leden, activiteiten en gebruikers
– Ontwikkeling

De commissie ontwikkeling is op zoek naar een geschikt gebouw en draagt zorg voor de benodigde verbouwing en inrichting. De commissie verwerft fondsen ter dekking van de te maken kosten voor huur of koop en inrichting/gebruik.
De commissie stelt concept statuten/huishoudelijk reglement op en adviseert over eventuele aanpassingen van de organisatie naar gelang de ontwikkeling van Teylinger Soos.
Voor het schema 2018 klik op onderstaande link:
Organisatieschema september 2018

Organisatieschema 2023
Het organisatieschema 2023 toont de organisatie voor Teylingen Soos in vol bedrijf.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de Soos en wordt ondersteund door adviseurs op het gebied van ontwikkeling en toezicht. Verder wordt het bestuur ondersteund door de leden- en financiële administratie.
De adviseurs ontwikkeling hebben als taak het bedenken en uitvoeren van Soos evenementen.
De adviseurs toezicht hebben als taak toezicht te houden op de goede gang van zaken en het bestuur te adviseren over mogelijke verbeterpunten.

Soos taken zijn, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, ondergebracht bij commissies:
– Uitvoering activiteiten Teylinger Soos
– Onderhoud gebouw en materiaal
– Bar
– Website
– Werving en coördinatie van het team vrijwilligers Soos
– Werving en coördinatie gebruikers

Gebruikers zijn instanties die eigen activiteiten uitvoeren in het gebouw van Teylinger Soos en gebruik maken van de daar aanwezige faciliteiten. Leden van gebruikers die lid worden van Teylinger Soos kunnen deelnemen aan alle Soos activiteiten.

De activiteiten van Teylinger Soos en gebruikers zijn onderverdeeld in:
– Denksport
– Sociale activiteiten
– Evenementen
– Welzijnsactiviteiten
Voor het schema 2023 klik op onderstaande link:
Organisatieschema 2023

Voor verdere details klik >>>>> Presentatie Teylinger Soos 24-12-2019