Potje ‘Welzijn’
Teylinger Soos zal jaarlijks een % van haar netto inkomsten storten in een potje ‘Welzijn’. De gelden uit dit potje zullen worden besteed aan het voorkomen van eenzaamheid en het vergroten van het netwerk van onze deelnemers.

Activiteiten
Naast denksporten zoals bridgen, klaverjassen, schaken, dammen, mahjong en andere bordspellen willen wij activiteiten organiseren voor: bewegen voor ouderen, koersbal, sjoelen, dansen, biljarten, kookclub, zangkoor, cursussen, clinics, taallessen voor migranten en laaggeletterden, sociale maaltijden voor groepen, gespreksgroepen voor mantelzorgers etc.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van Teylinger Soos bedraagt € 50,- per jaar. Leden van Teylinger Soos kunnen deelnemen aan alle door Teylinger Soos georganiseerde activiteiten en evenementen.
Lid worden van Teylinger Soos Klik hier
Lid worden van de bridgeclub Teylinger Soos Klik hier

Verenigingen en andere organisaties
Verenigingen en andere organisaties kunnen met Teylinger Soos een overeenkomst sluiten om voor eigen activiteiten gebruik te maken van de huidige en toekomstige  Soos-ruimten tegen betaling van een dagdeel. Daarbij levert Teylinger Soos  de ruimte en de bar bediening.

Vereniging Teylinger Soos
De vereniging Teylinger Soos is ingeschreven als een vereniging bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72441186.
Bankrekening: NL35 RABO 0333087240